Massi bikes

Massi és un cas curiós. És una empresa d'èxit creixent tot i tenir aquesta marca. És tan... bonyeguda, i amb aquestes parts punxants i agressives; amb diferents prespectives i gruixos de traç

i personalitats múltiples en la tipografia; i amb aquest disseny tan poc... formal. Com a exercici de pràctica hem redissenyat la marca per intentar millorar la percepció que en tenim.

Marca actual
Proposta de redisseny Massi