TEA3 sports/scenic

Tea3 és una empresa familiar que sempre ha tingut dues línies de negoci; els equipaments esportius i els de teatres. El 2011 l'Abel i l'Oriol van decidir ocupar-se cadascú d'una part del negoci i separar-lo en dues empreses. Els calia

una nova imatge que fós capaç de dotar de caràcter propi a les dues empreses, però sense desvincular-se del bagatge de Tea3 com a unitat. La solució va ser crear Tea3 Sports i Tea3 Scenic.